در اردیبهشت سال 1355 در تهران متولد شد. تحصیلات خود را تا پایان متوسطه در  اموزش و پرورش منطقه 13 تهران به پایان رساند. در دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی در رشته مترجمی زبان انگلیسی ادامه تحصیل داد.

پس از سه سال و نیم در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد .سپس با شرکت در امتحانات وزارت ارشاد و جهانگردی و اخذ نمره قبولی موفق به شرکت در دوره های مدیریت فنی تور های گردشگری شد .

و حدود دو سال در این سمت مدیریت  کرد. بعد از ترک این کار تحصیلات خود را درکلاس های اموزشی وزارت بازرگانی ادامه داد.

و موفق به دریافت مدارک مکاتبات و مذاکرات بازرگانی از ان نهاد شد.اموزش و تدریس  خود را در درس زبان انگلیسی  از سن 25 سالگی اغازنمود، و ادامه داد.

اکنون به عنوان مدیر مسئول آموزشگاه زبان فرزانگان و مدرس زبان ادامه فعالیت می دهد. در سال 1394 با قبولی  درمقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی ادامه تحصیل داد. و پس از دو سال تحصیلات خود را به پایان رسانید. بارها به عنوان مدیر برترمعرفی شد.

در شناسنامه کاری خود صاحب دو اثرترجمه کتاب به نام های رسانه و یادگیری در مدارس در قرن 21و سواد اموزی در فضای مجازی و ویراستاری کتاب دیگری در این حوزه میباشد.همچنین وی موفق به دریافت مدرک ترجمه همزمان از دانشگاه شهید بهشتی  نیز می باشد.