اموزش

چرا با یادگیری زبان انگلیسی حس بهتری نسبت به خود خواهیم داشت؟

  چرا با یادگیری زبان انگلیسی حس بهتری نسبت به خود خواهیم داشت؟ زبان انگلیسی اولین زبان دنیا که بیشترین تعداد از افراد از آن برای صحبت کردن استفاده می کنند نیست، اما یکی از پر طرفدارترین زبان ها بوده و با سرعت خارق العاده ای در حال تبدیل شدن …

آموزش

The Effect of Corrective Feedback through Color-Code Scheme

  The Effect of Corrective Feedback through Color-Code Scheme on Learners’ Translation Quality Abstract In the world of technology and communication, the need for reliable translation has increased to a great extent. In fact, translation nowadays plays a more critical role in different societies. The present research was conducted to …

مقالات

The Application of Projected Visuals in Teaching Collocations to Intermediate

The Application of Projected Visuals in Teaching Collocations to Intermediate Abstract The present study is an effort to investigate the effectiveness of using projected visuals, pictures in the form of slides displayed through projectors, in teaching English collocations on students’ learning. To this end, 60 Iranian EFL learners were selected …