آموزش

Cooking Verbs

Cooking Verbs

معرفی کارگاه ها
اموزش

با بازی و هیجان در کنار مادر کودکان ما زبان انگلیسی می اموزند.

لق راههای جدید در اموزش کودکان همواره دغدغه اصلی موج عظیمی از مربی های این حوزه بوده است . و انچه شواهد و تجربه نشان می دهد این است: که  اگرکودکان را در محیط های اموزشی کارگاه مانند قرار دهیم. تا  با لمس کارهای روزمره و کلمات مورد نیاز در ان محیط  به صورت اکتسابی زبان بیا موزند.

اموزش

How to improve my English

Every night in my dreams Every night in my dreams ♬♫♪ I see you, I feel you ♬♫♪ That is how I know you, go on Far across the distance ♬♫♪ And spaces between us ♬♫♪ You have come to show you, go on Near far wherever you are I …

اموزش

تکالیف زبان پایه هفتم

تکالیف زبان پایه هفتم دانش اموزان عزیز لطفا به تلگرام مراجعه کنید. Poopak_English تصاویر کامل تکالیف را در کانال تلگرام مشاهده کنید.