آثار مترجم

مجموعه مطالعات شهر هوشمند

مجموعه مطالعات شهر هوشمند کتاب مجموعه مطالعات شهر هوشمند که با ترجمه و گردآوري: هانیه عظیم زادگان، پوپک حاجی سید جواد، هلی عزیزي، لی لی پاشایی کورعباسلو که با مقدمه ی دکتر مریم حق شناس انجام شده و به سفارش انجمن سواد رسانه اي ایران (گارگروه مهارت هاي سواد رسانه …

آثار مترجم

رونمایی از کتاب سواد رسانه در نگارستان گفتگو

رونمایی از کتاب سواد رسانه در نگارستان گفتگو در فرهنگ و اقتصاد امروز، که افراد در هر لحظه از زمان به اطلاعات دسترسی دارند، جهت حضور در جامعه، سواد رسانه‌ای-اطلاعاتی امری ضروری به نظر می‌رسد. اما شهروندان نیاز به توانش‌های خاصی دارند. این توانش‌ها می­تواند بر آموزش و پرورش و …